Кликните на линк да видите формат на енглеском језику Енглески

Адресирање пошиљки

 1. Адреса примаоца. Адреса треба да има поравнату леву маргину и да буде читка. Потрудите се да стане у пет редова. Можете писати великим словима или комбиновати велика и мала слова. Није потребна интерпункција, изузев цртице у поштанском броју. Кад год је то могуће, наведите улицу одредишта.

а) Формат адресе. Користите формат на слици 1 за адресирање коверата.

Слика 1: Формат адресе на коверти (кликните за енглески пример)

б) Ред за назив службе (прималац). У овом реду напишите назив службе којој упућујете пошиљку. Реч “Commander” (командант) се користи само када је пошта намењена команданту или када је назив одговарајуће службе непознат.

ц) Опциони ред. Када не можете да прецизно наведете примаоца у редовимаза назив службе и назив јединице, између њих можете да уметнете још један ред (погледајте слику 2).

Слика 2: Пример опционог реда (кликните за енглески пример)

д) Назив јединице. У овом реду напишите назив јединице (може бити и радна јединица) примаоца, на пример, Команда копнене војске САД.

е) Ред за одредиште. У овом реду напишите назив улице или број поштанског фаха. Можете додати број апартмана, стана, зграде, спрата, крила, собе, одсека, итд. Када ови секундарни подаци о одредишту чине део адресе, али не могу да стану у ред намењен за њу, треба их све написати у ред изнад адресе (погледајте слику 3).

Слика 3. Пример реда за адресу одредишта (кликните за енглески пример)

ф) Град, држава, поштански број. Све службе треба да користе назив града, државе и адресу које је одредила пошта као њихову локацију.

г) Припрема. Ако нисте у могућности да откуцате адресу или да је одштампате помоћу рачунара, можете и да је напишете руком, али искључиво штампаним словима. Руком писана адреса мора бити читка. Немојте користити писана ни коса слова. Дозвољена је употреба налепница, без обзира на величину пошиљке, с тим што морају бити пажљиво постављене, на правој, хоризонталној линији. Печати се не користе.

х) Скраћенице.Можете користити стандардне скраћенице, према спецификацији поште[1]. У складу са овом спецификацијом, могу се скраћивати и појединачне речи у називима служби. Начелно, акрониме треба избегавати.

и) Коверте са отворима за адресу. Водите рачуна о томе да се целокупна адреса види у отвору коверте. Са сваке стране адресе треба да буде барем још пола центиметра до ивице отвора на коверти.

ј) Пошта за иностранство.Напишите комплетну адресу великим словима. Наведите потпуни назив поште (или града) и земље одредишта. Напишите поштански број (ако постоји). Лева маргина адресе треба да буде поравната. У последњем реду откуцајте само назив државе.

 1. Писма.Адреса на коверти треба да буде иста као и она у писму. Водите рачуна да у њој нема грешака и да је написана у исправном формату.

 2. Ако је пошиљка већа од уобичајеног писма. У овом случају, адреса треба да буде, приближно, у центру коверте и то постављенапаралелно са њеном дужом ивицом.

 3. Адреса пошиљаоца

а) Положај адресе. Адреса пошиљаоца треба да буде у горњем левом углу коверте, налепнице, или неког другог омота пошиљке. Требало би да је откуцате, а ако то нисте у могућности можете је написати руком и то штампаним словима.[2]

б) Формат. Погледајте пример адресе пошиљаоца на слици 4. Када се користи службени симбол, треба га ставити у заграду после назива службе.

Слика 4: Пример адресе пошиљаоца (кликните за енглески пример)

 1. Адреса на коверти

  Само код писама, садржина адресе на коверти треба
  да буде иста као у писму. Ако прослеђујете службену преписку војном лицу које је добило премештај, ставите пошиљку у нову коверту. Адресирајте на старешину примаоца (“To the Commander of”) и наведите пуно име и презима, као и чин примаоца. Немојте писати лични број осигурања на коверти.

 2. Форма и садржина адресе

а) Адресирање. Ако је преписка намењена начелнику главне управе, наведите ово звање у адреси. Адресирајте пошиљку на начелника и када пишете савету, војној мисији, комисији, или сличним телима. Наведите положај примаоца када пишете командантима или начелницима команди. Када је то потребно, обавестите посредни штаб о пошиљци коју упућујете војном старешини.

б) Форма адресе. У војној преписци, прво треба навести војни чин или, код имена цивилног лица, форму ословљавања, а затим име, средње слово (ако је познато) и презиме, по овом редоследу.

ц) Садржина адресе. Водите рачуна о томе да адреса буде потпуна и тачна.

 1. „Команданту... “

  Неке службене пошиљке не могу бити адресиране директно на примаоца, јер је потребно да и његов командант буде упознат са тим. У том случају, адресирајте пошиљку на команданта, а наведите и чин примаоца, његово пуно име и презиме и последњу јединицу у којој је служио. Тако ћете очувати службени статус преписке. Немојте стављати пошиљке намењене већем броју прималаца у исти коверат.

Преузимање докумената

Преузмите овај документ и пример као фајл (.doc 74kb)
 1. Пошта САД објављује списак усвојених скраћеница на http://www.usps.com/ncsc/lookups/usps_abbreviations.htm
 2. МО је овде скраћеница за Министарство одбране.