Кликните на линк да видите формат на енглеском језику Енглески

Дописи посебне намене

Меморандум о разумевању и Протокол о сагласности

Употреба

Меморандум о разумевању (МоР) или Протокол о сагласности (ПоС) документују заједнички договорене: чињенице, намере, процедуре, параметре, планове за будуће активности и питања координације.

Напомена: Меморандум о разумевању не треба да замени званични споразум о подршци у оквиру једне службе или између служби. Међутим, овај документ може да се користи све док се не припреми званична верзија таквог споразума.

Формат

Модели МоР и ПоС дати су у примерима бр. 1 (формат и употреба) и бр. 2 (припрема).

Заглавље

Припремите МоР или ПоС на папиру са заглављем агенције која припрема или захтева припремање меморандума, односно протокола. Од овог правила може се одступити уколико постоје унутрашњи или посебни захтеви страна које учествују у споразуму. Речи МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ или ПРОТОКОЛ О САГЛАСНОСТИ поставите на средину странице, у другом реду испод печата/грба. Откуцајте реч ИЗМЕЂУ у следећем реду, такође на средини. У следећем реду откуцајте називе агенција које склапају споразум, осим када има више од две агенције или када су њихови називи предуги да би се oткуцали у једном реду.

  1. Предмет.

Откуцајте реч ПРЕДМЕТ уз леву маргину, у другом реду испод последњег реда назива агенције која учествује у споразуму.

  1. Текст.

Почните први ред текста уз леву маргину, у трећем реду испод последњег реда назива предмета. Основни текст има следећих шест делова, али није ограничен само на њих:

  1. Одреднице. Наведите одреднице које су у непосредној вези са споразумом.

(б) Сврха. У овом пасусу се одређује или износи, са што мање речи, сврха споразума.

(в) Проблем. Изложите проблем јасно и концизно, уз кратак историјат.

(г) Обим. Кратком и јасном реченицом одредите обим споразума.

(д) Разумевање, сагласност, подршка и средства. Наведите потребе за разумевањем, сагласношћу, подршком и средствима и одговорности страна или агенција које учествују у споразуму.

(ђ) Датум ступања на снагу. Наведите датум када ће споразум ступити на снагу.

  1. Нумерисање пасуса.

Нумерисање и постављање пасуса врши се на исти начин као и у дописима за општу употребу.

  1. Потписници.

Место за потписнике код МоР и ПоС није исто као у дописима, јер се имена потписника споразума налазе у истом реду. Откуцајте њихова имена у петом реду испод последњег реда текста. Наведите и остале податке, као што је приказано у примерима 1 и 2: за цивилна лица име, звање и агенцију, а за војна лица име, чин, род војске и звање. Наведите датум када сваки званичник потписује споразум. На десној страни се оставља место за потпис официра са вишим чином, а када није познато чији је чин виши, на овој страни треба да се налази потпис званичника организације наведене у заглављу.


(кликните за енглески пример)


(кликните за енглески пример)


Преузимање докумената

Преузмите овај документ и пример као фајл (.doc 90kb)