Кликните на линк да видите формат на енглеском језику Енглески

Обележавање поверљиве преписке

Поверљиве информације су информације које се, у интересу националне безбедности, морају заштити од неовлашћеног откривања. Садржај поверљиве преписке открива се само лицима која су прошла одговарајућу безбедоносну проверу, а потребно је да имају такве информације ради обављања службених дужности.

Текстови у примерима од 1 до 3 обухватају најважније информације о правилном обележавању поверљиве преписке. Ови текстови:

  1. не садрже нити откривају поверљиве информације, аознаке служе само као илустрација,

  2. не илуструју све могуће околности на које се може наићи при припреми поверљиве преписке.

Овај текст је нарочито важан за све који пишу, потписују или на неки други начин припремају поверљиву преписку. Увек проверите да ли су све ознаке степена поверљивости тачне. У овом тексту нису дата упутства за промену степена поверљивости, упутства за поновно или додатно степеновање, нити за друге специјалне ознаке, нити су примери дати на стварном, поверљивом материјалу. Ознака степена поверљивости најчешће се пише највећим словима на страници, a на овим примерима је одговарајуће величине (мада не у свим случајевима, због ограниченог простора).

Пример 1. Обележавање степена поверљивости делова документа

(кликните за енглески пример)


Пример 2. Обележавање степена поверљивости делова документа који се наставља на следећу страну

(кликните за енглески пример)


Пример 3. Поверљивост пропратних докумената

(кликните за енглески пример)


Преузимање докумената