Кликните на линк да видите формат на енглеском језику Енглески

Општа упутства о дописима

1. Употреба

Постоји две врсте дописа: званични и интерни. Званични се користе у преписци која се шаље из штаба, команде, положаја или сличних организацијских делова Министарства одбране у друге органе, у рутинској преписци са агенцијама Владе које су ван система Министарства одбране, за обавештавање о војним и цивилним активностима, као и за оцењивање и давање препорука запосленима у Министарству војске и војнимлицима.

Интерни дописи се користе у интерној преписци у оквиру истог штаба или команде или сличних организацијских делова. Они се, по правилу, који нису из ваше организационе јединице или команде. Узорак за интерне дописе се може унапред припремити и користити као шаблон.


2. Општа правила

a. Оригинални документ

За званичне дописе користите бели папир са заглављем као прву страну и празан бели папир за остале стране. Интерни дописи се пишу или штампају на празном белом папиру; не користите заглавље.

b. Копије

Припремите само потребан број примерака.

c. Датум

Откуцајте дан, месец и годину или ставите печат са датумом, месецом и годином уз десну маргину дописа.

d. Маргине

Стандардна маргина је постављена на 2,5 цм од леве, десне, горње и доње ивице папира. Не треба равнати текст уз десну маргину.

e. Потписници

Откуцајте имена војних званичника у три реда, наводећи у првом реду име (великим словима), у другом чин и род војске, а у трећем звање. Уколико звање захтева додатни ред, дозвољена је употреба четвртог реда. Прво слово у четвртом реду треба да стоји испод трећег слова у трећом реду.

Откуцајте имена цивилних званичника у два реда наводећи у првом реду име (великим словима), а у другом звање. Уколико звање захтева додатни ред, дозвољена је употреба трећег реда. Прво слово у трећем реду треба да стоји испод трећег слова у другом реду. Немојте писати академске титуле, ознаке за припадност верској заједници, или неке друге титуле у простору за потпис уколико то није од користи за Војску и уколико није битно да прималац зна ове информације. На пример, употреба медицинске титуле показује да су достављене медицинске информације засноване на мишљењу медицинског стручњака.


Пример: Употреба и припрема дописа


(кликните за енглески пример)


Преузимање докумената

Преузмите овај документ и пример као фајл (doc 62kb)