Кликните на линк да видите формат на енглеском језику Енглески

Форме адреса, ословљавања и завршних поздрава

Општа упутства

Пре него што одлучите како ћете ословити особу којој пишете или са којим поздравом ћете завршити писмо или имејл, проверите како та особа жели да јој се обраћате. Ако нисте сигурни ког је пола, позовите одговарајућу службу за односе с јавношћу, протокол или службу администрације како би вам потврдили ову информацију. Ако пишете особи женског пола, а нисте сигурни какав је њен брачни статус, радије је ословите са “Ms." [1] (госпођице) него са “Mrs.” (госпођо). Ако је она потписала своје писмо са “Ms.,” и ви је у одговору ословите са “Ms.”, јер је употребом те скраћенице наговестила да јој такво обраћање одговара. Одговарајућe формe заадресеуписмимаинаковертиизаословљавањаизавршнепоздравеуписмимадатe суутабели. Писма се адресирају користећи мала и велика слова како је показано у даљем тексту.


Ословљавање

а) Када пишете примаоцу коме знате име из војне или државне службе. Ако пишете особи којој знате име, познајете је добро и притом ради на једнакој или нижој позицији, користите њено име или надимак. Ако ту особу не познајете добро, користите (за војна лица) ‘Dear (поштовани/а) ЧИН ПРЕЗИМЕ, или (за државне службенике) ‘Dear Ms, Mrs, Miss, или Mr …’ (поштовани/а госпођице, госпођо, госпођице или господине). У обраћању надређеном, користите (за војна лица) ‘Dear ЧИН ПРЕЗИМЕ, или (за државне службенике) ‘Dear Ms, Mrs, Miss, или Mr …’. (поштовани/а госпођице, госпођо, госпођице или господине). Ако пишете официрима, користите опште чинове; на пример, обраћајте се ваздухопловном подмаршалу или контра-адмиралу са ‘Air Marshal’ (маршалу) односно ‘Admiral’ (адмирале).

б) Када пишете примаоцу из војне или државне службе, а не знате његово/њено име. Ако не знате име примаоца из војне или државне службе, напишите само радно место и не користите било који облик обраћања или завршног поздрава.

ц) Када пишете особи ван Министарства одбране. У писму цивилном лицу, користите обраћање ‘Dear Mrs, Ms, Miss или Mr ПРЕЗИМЕ (поштовани/а госпођо, госпођице, госпођице или господине). Када пишете особи која не ради у Министарству одбране, наведите њено презиме, радно место и име организације изнад њене адресе. У том случају, користите ‘Dear Mr, Mrs, Ms или Miss’ (поштовани/а господине, госпођо, госпођице или госпођице) и њено презиме у обраћању. Ако не знате име особе, или желите да пишете организацији у целини, из неког разлога, користите обраћање ‘Dear Sir’ (поштовани), ‘Dear Madam’ (поштована) или ‘Dear Sir or Madam’ (поштовани).

Завршни поздрав и блок-потпис


Ако ваше писмо почиње са ‘Dear ИМЕ’, завршите га са ‘Yours sincerely’ (искрено). Ако почињете на други начин, завршите са ‘Yours faithfully’ (с поштовањем). Ако примаоца нисте ословили на било који начин, немојте писати никакав завршни поздрав. Потпишите писмо и додајте блок-потпис који садржи иницијал вашег имена и презиме, чин (или господин, госпођа или госпођица за државне службенике) и радно место (ако се оно не појављује у заглављу), као у примеру:

Џ. Д. Смит
Г-ђица Џ. Д. Смит
Служба за жалбе, Команда ескадриле
Контролор за жалбе

Када пишете запосленом на неком радном месту или постоји више од једног примаоца. Не користите ни ословљавање ни завршни поздрав, само на крају ставите потпис и блок-потпис.

Када пишете особи којој знате име. Користите начин обраћања ‘Dear Col Smith’ (Драги пуковниче Смит) и завршни поздрав ‘Yours sincerely’ (Искрено), затим потпис и блок-потпис. Не стављајте иницијале ни титуле после свог имена и имена примаоца.

Прималац Адреса на коверти и у писму Ословљавање Завршни поздрав
Енглески Српски Енглески Српски Енглески Српски Енглески Српски
Прималац Министар Honorable (full name) Dear Mr./Madam Secretary:
(Street)
Washington, DC (ZIP+4 Code)
Уважени ИМЕ и ПРЕЗИМЕ Поштовани господин / госпођа министар
Улицa
Вaшингтон, ДЦ (поштански број)
Dear Mr./Madam Secretary: Поштовани господине / поштована госпођо министре, Sincerely, Искрено,
Under Secretary of a Department Помоћник министра Under Secretary of the (Dept)
(Street)
Washington, DC (ZIP+4 Code)
Помоћник министра (министарство)
Улица
Вaшингтон, ДЦ (поштански број)
Dear Mr./Mrs./Ms./Miss (surname): Поштовани/а господине / госпођо / госпођице / госпођице ПРЕЗИМЕ, Sincerely, Искрено,
American Ambassador (with military rank) Амерички амбасадор (са војним чином) (Full rank) (full name)
Ambassador
(City)
(Country)
Чин ИМЕ и ПРЕЗИМЕ Амбасадор
(Град)
(Земља)
Sir:/Madam: (formal)
Dear Mr./Madam Ambassador: (informal) or
Dear (rank, surname):
(формално) Поштовани / поштована,
(неформално) Поштовани господине амбасадоре, / Поштована госпођо амбасадоре, или Поштовани (чин, презиме),
Very truly yours, (formal)
Sincerely, (informal)
(формално) С поштовањем,
(неформално) Искрено,
Minister Ministar Honorable (full name)
Minister
(City)
(Country)
Уважени ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
Министар
(Град)
(Земља)
Sir:/Madam: (formal)Dear (Mr.) Minister: (informal)Dear Madam Minister: orDear Mrs./Ms./Miss (surname): (informal) (формално) Поштовани, / Поштована,
(неформално) Поштовани господине министре, Поштована госпођо министре, или
(неформално) Поштована госпођо / госпођице / госпођице ПРЕЗИМЕ,
Very truly yours, (formal) Sincerely, (informal) (формално) С поштовањем,
(неформално) Искрено,
General Генерал General (full name)
(Local address)
Генерал ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
(Локална адреса)
Dear General (surname): Поштовани генерале ПРЕЗИМЕ, Sincerely, Искрено,
Colonel Пуковник Colonel or Col (full name)
(Address)
Пуковник ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
(Адреса)
Dear Colonel (surname): Поштовани пуковниче ПРЕЗИМЕ, Sincerely, Искрено,
Warrant Officer Vorent oficir WO or Warrant Officer (full name)
(Address)
Ворент-официр ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
(Адреса)
Dear (Mr.) (surname): Поштовани (ГОСПОДИНЕ) (ПРЕЗИМЕ), Sincerely, Искрено,
Governor of a State Гувернер Honorable (full name)
Governor of (State)
(Street)
(City, State) (ZIP+4 Code)
Уважени ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
Гувернер (држава)
(Улица)
(Град, држава)
(поштански број)
Dear Governor (surname): Поштовани гувернеру ПРЕЗИМЕ, Sincerely, Искрено,
Mayor Градоначелник Honorable (full name) Mayor of (name of City) (Street) (City, State) (ZIP+4 Code) Уважени ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
Градоначелник (град)
(Улица)
(Град, држава) (поштански број)
Dear Mayor (surname): Поштовани градоначелниче ПРЕЗИМЕ, Sincerely, Искрено,
Foreign Ambassador in the United States Страни амбасадор у САД His/Her Excellency (full name)
Ambassador of (country)
(Local address) (ZIP+4 Code)
Његова/њена екселенција ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
Амбасадор (земља)
(Локална адреса)
(поштански број)
Excellency: (formal)
Dear Mr./Madam Ambassador: (informal)
(формално) Екселенцијо,
(неформално) Поштовани господине амбасадоре, Поштована госпођо амбасадор,
Very truly yours, (formal) Sincerely, (informal) С поштовањем, Искрено,
Catholic Priest Католички свештеник The Reverend (full name) (add designated letters)
(Local address) (ZIP+4 Code)
Велечасни ИМЕ и ПРЕЗИМЕ (додати одређена слова)
(Локална адреса)
(поштански број)
Reverend Sir: (formal)
Dear Father (surname): (informal)
(формално) Велечасни,
(неформално) Поштовани оче ПРЕЗИМЕ,
Sincerely, Искрено,
Orthodox Priest Православни свештеник The Reverend (name)
(Local address) (ZIP+4 Code)
Пречасни ИМЕ
(Локална адреса)
(поштански број)
Reverend Father: (formal)
Dear Father (Christian name): (informal)
(формално) Пречасни оче,
(неформално) Поштовани оче ЦРКВЕНО ИМЕ,
Sincerely, Искрено,
Private individuals Приватна лица Mr. (full name)
Mrs. (full name)
Ms. (full name)
Miss (full name)
Mesdames (full names)
Messrs. (full names)
Misses (full names)
(Local address) (ZIP+4 Code)
Господин ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
Госпођа ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
Госпођица ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
Госпођица ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
Госпође ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
Господа ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
Госпођице ИМЕ и ПРЕЗИМЕ
(Локална адреса)
(поштански број)
Dear Mr. (surname):
Dear Mrs. (surname):
Dear Ms. (surname):
Dear Miss (surname):
Mesdames:
Gentlemen (or Sirs):
Dear Misses (surnames):
Поштовани господине ПРЕЗИМЕ,
Поштована госпођо ПРЕЗИМЕ,
Поштована госпођице ПРЕЗИМЕ,
Поштована госпођице ПРЕЗИМЕ,
Поштоване госпође ПРЕЗИМЕНА,
Поштована господа ПРЕЗИМЕНА,
Поштоване госпођице ПРЕЗИМЕНА,
Sincerely, Искрено,

  1. Ословљавање Ms се у енглеском језику користи испред имена женске особе када се не жели нагласити њен брачни статус.