Program PELT

„Program osposobljavanja u oblasti učenja engleskog jezika“

Opšti cilj ovog programa, kao dela sistema školovanja i usavršavanja u Ministarstvu odbrane Republike Srbije i Vojske Srbije, jeste obezbeđenje institucionalne podrške kadrovanju, dalje vođenje kadra Ministarstva i Vojske u profesionalnoj službi i dostizanje odgovarajuće interoperabilnosti za angažovanje u multinacionalnom okruženju.

Specifični ciljevi:

 • Identifikovanje stanja u vezi sa poznavanjem engleskog jezika u MO i Vojsci (formiranjem jedinstvene baze validnih podataka, kao dela Kadrovskog informacionog sistema MO) u odnosu na realnu upotrebljivost u profesionalnoj službi;

 • Sprovođenje procedura za prihvatanje STANAG 6001 i usklađivanje zakonodavno-normativne i druge regulative u oblasti učenja stranih jezika u MO i Vojsci;

 • Razvoj i unapređenje sistema vrednovanja znanja engleskog jezika prema STANAG 6001;

 • Metodološko osposobljavanje nastavničkog kadra, pre svega nastavnika engleskog jezika, angažovanih na realizaciji Programa;

 • Kursiranje polaznika za postizanje lingvističke interoperabilnosti;

 • Evaluacija upotrebe engleskog jezika u autentičnim situacijama – testiranje po standardu STANAG 6001 radi verifikacije poznavanja engleskog jezika i sticanja sertifikata sa rokom važnosti od tri godine.

Partneri

PELT je partnerski projekat Ministarstva odbrane Republike Srbije i sledećih zemalja: Velike Britanije, Danske, Norveške, Holandije i Švedske. Saradnici u projektu su Britanski savet u Beogradu i menadžer PEP za Srbiju. Koordinator aktivnosti je Direkcija PELT. Ministarstvo odbrane partnerski učestvuje u Projektu sa infrastrukturom i kadrovima, dok zemlje donatori obezbeđuju finasijska sredstva za potrebnu opremu, literaturu, obuku profesora i stručnu pomoć savetnika. Planirano je da projekat traje od 2006. do 2010. godine.

Uspesi

Samo u prve dve godine realizacije projekta sertifikat po standardu STANAG 6001 dobilo je skoro 1000 pripadnika sistema odbrane. U narednim godinama povećan je maksimalan broj kandidata po testiranju. Radi efikasnije regionalne vojne saradnje i međunarodne afirmacije našeg testa po standardu STANAG 6001 realizovana su i testiranja pripadnika Ministarstva odbrane Crne Gore. PELT je omogućio testiranje i polaznicima garnizonskih kurseva engleskog jezika.

U okviru projekta PELT otvoreno je sedam regionalnih centara za samostalno učenje engleskog jezika, poznatih pod skraćenicom SAC, koja potiče od engleskog naziva Self-Access English Language Learning Centre. Pre početka projekta, 2002. godine, na Vojnoj akademiji otvoren je prvi SAC.

Centar 1 – KLUB VOJSKE, NIŠ

14. jun 2007.

Centar su otvorili pomoćnik ministra odbrane za ljudske resurse Bojan Dimitrijević i izaslanik odbrane Velike Britanije u Beogradu pukovnik Sajmon Vandelur. Svečanosti su prisustvovali komandant Kopnene vojske general-potpukovnik Mladen Ćirković, načelnik Vojne akademije general-major Vidosav Kovačević, predstavnici Holandije, Danske i Norveške i drugi gosti.

Pomoćnik ministra Bojan Dimitrijević zahvalio je na podršci u realizaciji ovog projekta i istakao da će centar pomoći da oficiri i podoficiri iz ovog dela Srbije lakše dođu do mogućnosti da nauče engleski jezik i da na testu dobiju verifikaciju za dalje školovanje u okviru Vojske Srbije. Pukovnik Sajmon Vandelur najavio je da će slični centri biti formirani i u Novom Sadu, Pančevu i Vranju.

Centar 2 - KASARNA „PRVI PEŠADIJSKI PUK KNJAZA MILOŠA VELIKOG”, VRANJE

25. januar 2008.

Otvaranju Centra prisustvovali su britanski ambasador u Republici Srbiji Džon Vordsvort, komandant Kopnene vojske general-potpukovnik Mladen Ćirković, načelnik Uprave za obuku i doktrinu (J-7) GŠ VS general-major Petar Ćornakov, predstavnici ambasada zemalja donatora Norveške, Velike Britanije, Holandije i Danske i Direkcije PELT.

General-major Petar Ćornakov istakao je da je važno da starešine Vojske Srbije uče engleski jezik zbog interoperabilnosti i kompatibilnosti sa razvijenim armijama. Britanski ambasador Vordsvort potvrdio je nameru Velike Britanije da i dalje pomaže projekte za modernizaciju Vojske Srbije i reformu sistema odbrane.

Centar za samostalno učenje engleskog jezika opremljen je računarima i najsavremenijim softverima za učenje, a poseduje i stalnu internet konekciju.

Centar 3 – KASARNA „RIBNICA“, KRALJEVO

10. jul 2008.

Centar su otvorili brigadni general Vidoje Živković i izaslanik odbrane Kraljevine Holandije pukovnik Jan Van den Elsen. Svečanosti su, pored brojnih gostiju, prisustvovali i zamenik načelnika Uprave za obuku i doktrinu, pukovnik Branko Deletić i izaslanici odbrane Velike Britanije, Norveške i Švedske, pukovnici Najdžel Fen, Terje Haverstad i Bjorn Torstenson.

Brigadni general Vidoje Živković informisao je goste o aktivnostima Druge brigade, a pukovnik Jan Van den Elsen izrazio je uverenje da će uložena investicija ubrzati učenje engleskog jezika. Regionalni centar opremljen je računarima, najsavremenijim softverima i stalnom internet vezom, sa mogućnošću posete sajtovima koji su posebno oblikovani za učenje opšteg i vojnog engleskog jezika, metodom učenja na daljinu.

Centar 4 - KASARNA „PAVLE JURIŠIĆ ŠTURM“, POŽAREVAC

14. avgust 2008.

Svečanosti povodom otvaranja Centra prisustvovali su načelnik Uprave za kadrove pukovnik Slađan Ðorđević, zamenik komandanta Komande za obuku pukovnik Miodrag Vukmirović, zamenik načelnika Uprave za obuku i doktrinu pukovnik Branko Deletić, komandant Centra za obuku Kopnene vojske pukovnik Vinko Markovski, pukovnik Jan Van den Elsen iz Ambasade Holandije, pukovnik Najdžel Fen iz Ambasade Velike Britanije i Andrju Glas, direktor Britanskog saveta u Srbiji. Računare, audio opremu i udžbenike poklonile su Velika Britanija, Danska, Norveška i Holandija, zemlje koje su uključene u program PELT.

Centar 5 - KASARNA „RASTKO NEMANJIĆ”, PANČEVO

2. oktobar 2008.

Svečano otvoren Centar za samostalno učenje engleskog .

Centar 6 – KLUB VOJSKE, NOVI SAD

9. oktobar 2008.

Otvaranju Centra prisustvovali su načelnik Uprave za obuku i doktrinu GŠ VS general-major Petar Ćornakov, predstavnici Komande KoV, vojni i diplomatski predstavnici Kraljevine Danske, Kraljevine Holandije, Ujedinjenog Kraljevstva, te predstavnici grada Novog Sada.

Centar je opremljen računarima sa najsavremenijim softverom za učenje engleskog jezika, stalnom internet vezom, sa mogućnošću učenja i kontakta s nastavnicima „na daljinu”, bogatom bibliotekom Oksofordovih, Longmanovih, Mekmilanovih i drugih jezičkih izdanja.

Centar 7 – GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE

29. januar 2009.

General-major Petar Ćornakov, načelnik Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije, i pukovnik Najdžel Fen, izaslanik odbrane Velike Britanije simbolično su presekli vrpcu i pustili Centar u rad. Otvaranju su prisustvovali, pored predstavnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije,predstavnici zemalja donatora projekta PELT, izaslanici odbrane Danske, Holandije, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva i direktor Britanskog saveta u Srbiji.

General Ćornakov je istakao da će centar, koji poseduje dvadeset mesta za učenje, omogućiti individualni rad i učenje engleskog jezika, uz korišćenje vrhunskog softvera iaudiovizuelnih sredstava, sa bibliotekom koja ima izabranu literaturu.

U ime donatora, pukovnik Fen jeizrazio veliko zadovoljstvo što je Vojska Srbije prepoznala prednosti učenja engleskog jezika i što sve više pripadnika sistema odbrane uči ovaj jezik. On je istakao da dve zemlje treba da razvijaju saradnju, a Centar predstavlja jednu od aktivnosti na tom putu.


Projekat SMESTA

Projekat SMESTA nastao je 2008. godine, kao potprojekat programa PELT,a realizovan je u periodu od septembra 2008. do decembra 2009. godine.Naziv SMESTA predstavlja skraćenicu od „Standards in Military English and Serbian and Terminology Access“. Naziv projekta na srpskom glasi Standardni izrazi u vojnoj terminologiji srpskog i engleskog jezika“, što je samo približan prevod engleskog naziva, ali odražava ciljeve projekta.

Glavni cilj projekta jeste da se osnivanjem ovog specijalizovanog internet-vebsajta pruži pomoć pripadnicima oružanih snaga i službenicima ministarstava u regionu, kao i svim ostalim zainteresovanim licima, pri učenju i upotrebi engleskog jezika i vojne terminologije na srpskom i engleskom jeziku.

Kao „jezik interoperabilnosti“ engleski jezik omogućava vojnim i drugim oružanim snagama u regionu da efikasno komuniciraju u mirovnim operacijama, da se angažuju zajedno sa nevladinim agencijama u humanitarnim operacijama i da sarađuju sa pograničnom stražom i policijom u borbi protiv trgovine drogom i ljudima.

Lako dostupni i pretraživi – Englesko-srpski vojni rečnik, glosar i spisak skraćenica, kao i Zbirka ustanovljenih formata vojne korespondencije na engleskom doprineće profesionalizmu pripadnika oružanih snaga i službenika ministarstava odbrane u regionu i pomoći im u međunarodnoj saradnji, na kursevima obuke, u razvoju karijere i, konačno, u sprovođenju zajedničkih operacija.

Kao osnova za glosar u ovom prvom izdanju SMESTA poslužio je Glosar izraza i definicija na engleskom i francuskom jeziku (NATO izdanje 2009. godine). Izvori za rečnik i zbirku skraćenica dati su u spisku na kraju ovog teksta. Osnovni formati vojne korespondencije priređeni su izborom, skraćivanjem i minimalnim, ali nužnim izmenama odabranih tekstova iz Uputstva za korespondenciju u sistemu odbrane Ministarstva odbrane Velike Britanije i Pravila 25-50 za pripremu i vođenje korespondencije u Kopnenoj vojsci SAD.

Tim projekta SMESTA činili su vojni konsultanti: Brankica Lukić-Potkonjak, general-major Božidar Forca, brigadni general Mitar Kovač, pukovnik Goran Stojanović, pukovnik Bane Anočić, pukovnik Dragan Ćirković, potpukovnik Goran Desančić, potpukovnik Saša Veselinović, potpukovnik Predrag Ilić, potpukovnik Gordan Pavlović, potpukovnik Predrag Prlić i major Zoran Bobar, prevodioci Žermen Filipović, Radmila Petković i dr Violeta Stojičić i lektorka Dobrila Miletić. U projektu su, takođe, učestvovalivojni konsultanti pukovnik Zoran Karić i pukovnik Zvezdan Opačić, prevodioci Borislav Gerzić, Rada Jordanović, Nikolina Šašo i Nataša Petrušić i lektorka Jelena Milentijević.

Za razvoj softvera i vebdizajna zaslužan je Omnicom Solutions. d.o.o., dok je Britanski savet u Beogradu pružio podršku u finansijskom upravljanju projektom. Za upravljanje projektom bila je odgovorna mr Jasmina Glišić, iz agencije Intermedion. Nadzor je vršio Upravni odbor programa PELT.

Projekat su finansijski podržale Norveška, Velika Britanija, Švedska i Holandija.

Literatura:

 • About.com: http://usmilitary.about.com/
 • Askoxford.com, http://www.askoxford.com/
 • Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge University Press, Version 1.0, 2003
 • Cambridge Advanced Learner's Dictionary: http://dictionary.cambridge.org/
 • Collins COBUILD English Dictionary, Collins CoBuild, 4th Edition, 2001
 • Dictionary of Military Terms, Bowyer Richard, Third Edition, A & Black, London, 2008
 • Dictionary.com, http://dictionary.reference.com
 • DOD Dictionary of Military and Associated Terms www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict
 • Engleski jezik za Mornaričku vojnu akademiju, Milosavljević Mirjana, Vojnoizdavački zavod, Škola stranih jezika JNA, Beograd, 1980.
 • Englesko-srpski rečnik-priručnik, optički prenos i optičke mreže u telekomunikacijama i KTV, Čabarkapa Tomislav, VF holding, Zemun 2000.
 • Englesko-srpskohrvatski vojni rečnik, Popović M., Četniković M., Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1973.
 • English-Croatian or Serbian and Croatian or Serbian-English Dictionary of Naval Architecture, Mechanical Engineering and Nuclear Engineering Terms, Bartolić Ljerka, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
 • ENGLISH-CROATIAN/CROATIAN-ENGLISH MILITARY GLOSSARY/ENGLESKO-HRVATSKI/HRVATSKO-ENGLESKI VOJNI RJEČNIK, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Zapovjedništvo za združenu izobrazbu i obuku „Petar Zrinski“, 2006.
 • Eudict: englesko-hrvatski rječnik, http://www.eudict.com/
 • Fear of Physics: http://www.fearofphysics.com/
 • http://www.answers.com
 • Jung Soon Jangand Claire J. Tomlin:Longitudinal Stability Augmentation System Design for the DragonFly UAV Using a Single GPS Receiver, Department of Aeronautics and Astronautics Stanford University, Stanford, CA 94305, http://sun-valley.stanford.edu/~jsjang/movies/AIAA035592.pdf
 • Merriam-Webster Online Search, http://www.merriam-webster.com
 • Merriam-Webster's Collegiate Dictionary/Thesaurus, Tenth Edition by Merriam-Webster Inc, 1999
 • Military English, vocabulary, Budisavljević Nada, Stojanović Darinka, Vojnoizdavački zavod, Škola stranih jezika JNA, Beograd, 1983.
 • Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, Matica srpska, Novi Sad, 1967.
 • Rudarsko-geološki fakultet, Beograd: http://www.rgf.bg.ac.rs/
 • Srpsko-engleski vojni džepni rečnik, Nowosielski Witek i Naumović Milica, Draganić, Beograd, 2004.
 • The Free Dictionary, http://www.thefreedictionary.com/
 • Veliki rečnik stranih reči i izraza, Klajn Ivan, Šipka Milan, Prometej, Novi Sad, 2006.
 • Vojni leksikon, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1981.
 • Webster's Online Dictionarywith Multilingual Thesaurus Translation, http://www.websters-online-dictionary.org/
 • Wikipedija, http://en.wikipedia.org/
 • Word Reference.com, http://www.wordreference.com/